Про нас

Підприємство ТОВ «Міжнародний центр газових технологій» засновано в 2005 році для виконання науково-технічних проектів в галузі газової промисловості та енергетики і має бездоганну репутацію. ТОВ «Міжнародний центр газових технологій» має всі необхідні умови для виконання проектів утилізації звалищного газу полігонів ТПВ з виробленням електроенергії. Проект - виробничий комплекс з переробки звалищного газу в електроенергію і тепло, з додатковим виробництвом діоксиду вуглецю (вуглекислий газ, вуглекислота). Електроенергія буде передаватись в загальну електричну мережу по зеленому тарифу, що встановлений НКРЕ КП. Утилізація та переробка звалищного газу є відносно новою сферою підприємницької діяльності – перший комплекс по переробці звалищного газу в електроенергію було впроваджено в Україні в 2012 році. Поштовхом для даної діяльності стали зміни ЗУ «Про електроенергію», якими було введено «зелений тариф» на електроенергію, отриману зі звалищного газу. В теперішній час до цієї діяльності долучились декілька підприємств. На відміну від сонячної енергетики, генерація електроенергії відбувається на постійній основі, без добових коливань. Більшість з впроваджених проектів було зроблено за вітчизняними технологічними розробками Інституту газу Національної академії наук України, що є співзасновником МЦГТ. Перспектива розвитку полягає в поступовому засвоєнні полігонів ТПВ (звалищ) України, близько сотні з яких має комерційний потенціал (рентабельність) утилізації звалищного газу. Підприємство знаходиться на території Інституту газу Національної академії наук України, має змогу користуватись його науково-технологічним потенціалом, лабораторіями, та дослідно-виробничою базою. Планується переробка звалищного газу в електроенергію, тепло та вуглекислоту. Електроенергію передають до мережі за «зеленим тарифом», тепло передають місцевим споживачам для опалення теплиць, вуглекислоту використовують для гасіння пожеж. Полігон ТПВ є джерелом біологічного газу звалищ (БГЗ), який утворюється в результаті біохімічної конверсії органічної частини відходів, макрокомпонентами якого є метан (СН4) та діоксид вуглецю (СО2 ). Типовий склад БГЗ: метан - 40...60 %, діоксид вуглецю - 30...45 %, азот, сірководень, кисень, водень та інші гази – сумарно до 10 %. Теплотворна здатність біогазу - 18...25 МДж/м3 . При інтенсивності збору біогазу 270-300 м3 /годину генератор виробляє 500 кВт електроенергії та близько 600 кВт тепла. Вуглекислота повністю відповідає вимогам ДСТУ.